maandag, november 29, 2010

TO WHOM IT MAY CONCERN ;-)

SOMMIGE MENSEN HOUDEN ER VAN OM ZO VEEL MOGELIJK IN HOOFDLETTERS TESCHRIJVEN. aNDEREN ZIEN EENVOUDIGWEG DE cAPSlOCK OVER HET HOOFD, WAARDOORhOOFDLETTERS KLEINE LETTERS WORDEN EN andersom. jE VERZENDT DAN JE BLOGPOSTOF E-MAIL (BLIJKBAAR ZONDER NAAR JE BEELDSCHERM TE KIJKEN) EN: vOILÀ. mENSENDIE VEEL MET DE COMPUTER WERKEN, GEBRUIKEN HOOFDLETTERS OM TE s c h r e e uw e n. zIJ VINDEN ONGEPAST HOOFDLETTERGEBRUIK DAN OOK STOREND EN DAAROM ISER EEN ONGESCHREVEN COMPUTERWET DAT JE HOOFDLETTERS ENKEL GEBRUIKT ALSDAARVOOR AANLEIDING BESTAAT.nIET IEDEREEN "VOELT" DIT AAN, MAAR IK KAN DE TEKST DIE IK NU AAN HET TYPENBEN NAUWELIJKS LEZEN, ZONDER DAARBIJ KRIEBELS OP DE VERKEERDE PLAATSEN TEVOELEN. vOOR ÉÉN KEER HEB IK GEZONDIGD TEGEN MIJN EIGEN REGELS, HOEWEL INDIT GEVAL HET DOEL DE MIDDELEN HEILIGT.


- Posted using Mobypicture.com

Geen opmerkingen: